Προσφορά συστήματος συναγερμού ml 7664 16 ασύρματων και 24 ασύρματων Ζωνών 390€.

1) 1 Κεντρική μονάδα 16 ασύρματων και 24 ασύρματων ζωνών ml 7664 με φωνητικές
εντολές.
2) 1 Πληκτρολόγιο 16 ζωνών lcd με Ελληνικούς χαρακτήρες ημερομηνία και ώρα.
3) 1 Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα ισχύος 120 db με φλας εντοπισμού.
4) 1 Εσωτερική σειρήνα 90 db.
5) 2 ασύρματοι αμφίδρομοι ανιχνευτές κίνησης εμβέλειας 12 m αγνόηση μικρών ζώων
για την αποφυγή ψευδοσυναγερμων.
6) 7 ασύρματες μαγνητικές επαφές ( παγίδες ) για την προστασία περιμετρικών
κουφωμάτων και εισόδων.
7) 1 Σετ δυο μπαταριών μολύβδου για αυτονομία του συστήματος συναγερμού σε
κατάσταση διακοπής ρεύματος δικτύου.
8) 1 ασύρματο μπουτον πανικού – άμεσης ανάγκης.
9) 1 ασύρματος δέκτης 5 καναλιών έως 25 περιφερειακών υλικών.
10) Σύνδεση με τον 24ωρο κεντρικό μας σταθμό για την αδιάλειπτη εποπτεία του χώρου .
Η προσφορά αναφέρεται σε χώρους ( σπίτια – καταστήματα ) που δεν υπάρχει η
δεν μπορεί να τοποθετηθεί καλωδίωση.
Ο τύπος των υλικών μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως των απαιτήσεων του
χώρου.