Προσφορά συστήματος συναγερμού caddx 4- 8 ενσύρματων ζωνών. 400€.

1) 1 Κεντρική μονάδα 4 ενσύρματων ζωνών διπλασιαζόμενο σε 8 ζώνες caddx
(general electric).
2) 1 Πληκτρολόγιο 16 ζωνών led.
3) 1 Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα ισχύος 120 db με φλας εντοπισμού.
4) 1 Εσωτερική σειρήνα 90 db.
5) 2 Ενσύρματοι ανιχνευτές κίνησης εμβέλειας 12 m αγνόηση μικρών ζώων για την
αποφυγή ψευδοσυναγερμων.
6) 7 μαγνητικές επαφές ( παγίδες ) για την προστασία περιμετρικών κουφωμάτων και
εισόδων.
7) 1 Σετ δυο μπαταριών μολύβδου για αυτονομία του συστήματος συναγερμού σε
κατάσταση διακοπής ρεύματος δικτύου.
8) Σύνδεση με τον 24ωρο κεντρικό μας σταθμό για την αδιάλειπτη εποπτεία του
χώρου .
Η προσφορά αναφέρεται σε χώρους ( σπίτια – καταστήματα ) με εγκατεστημένη
καλωδίωση.
Ο τύπος των υλικών μπορεί να αντικατασταθεί αναλόγως των απαιτήσεων του
χώρου.