Προσφορά συστήματος συναγερμού 6 ενσύρματων ζωνών micron. 370€.

1) 1 Κεντρική μονάδα 6 ενσύρματων ζωνών φωνητικές εντολές οπλισμού αφοπλισμού.

2) 1 Πληκτρολόγιο 6 ζωνών lcd.
3) 1 Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα ισχύος 120 db με φλας εντοπισμού.
4) 1 Εσωτερική σειρήνα 90 db.
5) 2 ενσύρματοι ανιχνευτές κίνησης εμβέλειας 12 m αγνόηση μικρών ζώων για την
αποφυγή ψευδοσυναγερμων.
6) 7 ενσύρματες μαγνητικές επαφές ( παγίδες ) για την προστασία περιμετρικών
κουφωμάτων και εισόδων.
7) 1 Σετ δυο μπαταριών μολύβδου για αυτονομία του συστήματος συναγερμού σε
κατάσταση διακοπής ρεύματος δικτύου.
8) Σύνδεση με τον 24ωρο κεντρικό μας σταθμό για την αδιάλειπτη εποπτεία του χώρου .
Η προσφορά αναφέρεται σε χώρους ( σπίτια – καταστήματα ) που υπάρχει
εγκατεστημένη καλωδίωση.
Ο τύπος των υλικών μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως των απαιτήσεων του
χώρου.